Konstruktion / Engineering

I filmen ovan visas hur vi löste ett problem åt en kund, vilket samtidigt effektiviserade deras produktion.

För dig som vet vad du behöver, men saknar redskapen som tar dig dit, har vi kompetensen att hjälpa dig hela vägen.

Vi börjar med ett möte för utvärdering av din situation och dina unika behov. Därefter är det dags för någon av våra kompetenta konstruktörer att överföra idéer från tankar till faktiska ritningar.

När vi skapar ritningar använder vi oss av Autodesk Inventor 3D CAD för att skapa en 3D CAD-ritning. Detta gör vi oavsett storlek på konstruktion. Det finns många fördelar med att skapa en 3D-ritning. Framförallt underlättar det för dig som kund att visualisera den nya produkten. Du kan snabbt se om det är något du vill korrigera eller om den färdiga produkten kommer att fungera som du tänkt dig. Vi får i detta skedet ytterligare en möjlighet att tillsammans med dig gå igenom dina önskemål och se över hur de ritningar vi visar dig stämmer överens med de förväntningar du har på din färdiga produkt.

För oss blir produktionen enklare och smidigare med en 3D-ritning som utgångspunkt. Det går snabbare att få en helhetsbild och avgöra var eventuella svårigheter finns i konstruktionen. Vi har i detta skedet en möjlighet att göra en utvärdering av hur vi bäst uppfyller de krav och förväntningar som ställs på vår konstruktion. Då vi är certifierade enligt ISO 3834-2 ställs det krav på oss att vi ska ha en viss spårbarhet på våra uppdrag. Detta innebär att vi redan i offert-stadiet påbörjar dokumentation av ditt uppdrag. Här sparas då både offererat underlag och det underlag som godkänns för produktion.

Vi har i dagsläget en mekanikkonstruktör som skapar alla ritningar för montage av våra mekaniska konstruktioner och en svetsingenjör (IWE) som skapar alla svetsprocedurer.

Vår svetsingenjör har mångårig och bred erfarenhet inom svetsning. Detta är till stor glädje för oss som företag och dig som kund. Det finns få frågor som vi inte kan ge ett direkt svar på och de frågor vi inte kan besvara har vi kontakter vi kan bolla vidare med. Vår svetsingenjör har även gedigen utbildning och erfarenhet inom kvalitetsarbete, bl.a. inom bilindustrin. Denna kunskap är ovärderlig för oss då vi vill arbeta mot ett framtida högre mål. Vi vill bereda väg för att kunna fortsätta utvecklas och förbättras, både för din och vår skull.

Techweld-konstruktion-engineering-