Orbitalsvetsning (Mekaniserad svetsning)

I filmen ovan visas hur de olika stegen på en orbitalsvetsning.

I vårt arbete med rörmontage ingår svetsning. För att kunna erbjuda ett resultat med hög kvalité och samtidigt en god arbetsmiljö för våra svetsare använder vi oss av Orbitalsvetsning (svetsmetoden är TIG-svetsning).Vi har valt att använda oss av svetsar från Orbitec och Arc Machines.

Vid denna metod av svetsning monteras ett svetshuvud på röret som ska svetsas. Elektroden går sedan i en bana runt röret. Namnet Orbitalsvetsning kommer från engelska ordet orbit som betyder just bana.

Här används två olika typer av svetsning:

  • Smältsvetsning utan tillsatsmaterial för tunnväggiga rör ca <3mm godstjocklek.
  • Svetsning med ett fullfunktionssvetshuvud där trådmatning ingår. Denna metod fungerar utmärkt att svetsa tjockväggiga rör 2-40mm i godstjocklek.

Det styrsystem som används kan lagra svetsprogram som innehåller både parametrar för svetsström, framföringshastighet, trådmatning och pulstider. Detta ökar produktivitet och effektivitet i arbetet. Genom att använda detta system kan vi garantera ett mycket likvärdigt resultat på upprepande uppgifter. Med andra ord, en konsekvent hög kvalité på svetsarna.

Vid fogning av rör vill vi ha de bästa förutsättningarna för ett gott resultat. För att uppnå detta använder vi en mobil svarvutrustning som ger maskinbearbetade fogytor. Vi samarbetar inom detta område med leverantörer som både säljer mobil utrustning och som kan utföra bearbetning på plats.

Techweld-rormontage-svetsning

Ett par exempel

Hos uppdragsgivare i Karlskrona har vi dragit rör och anslutit nya maskiner.. Vi har även varit med och dragit nya gasledningar i lokalerna från fastgastank.

På ett uppdrag i Skåne drog vi totalt 1200m rör. Största delen av arbetet var utomhus, men vissa delar var inomhus och där ingick även anslutning till maskiner.

Vi har som en extra resurs hyrt ut vår personal med kunskap inom mekaniserad svetsning för att bemanna projekt inom till exempel kärnkraft och gruvnäring.

Har du frågor gällande olika typer av rörmontage är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi är mycket flexibla och har mångårig och bred kunskap inom detta segmentet.