Metallografisk analys / Materialanalyser

Vi hjälper dig i frågor rörande val av rätt material i förhållande till omgivande miljö och val av korrekt tillsatsmaterial. Vi kan också ta fram en WPS för ditt  uppdrag.

Vid haveri kan vi bistå med haveriutredning som till exempel då vi genomförde en metallografisk analys av en exploderad ångledning hos en kraftägare i Skåne.

Techweld-metallografisk-analys-spricka-ror
Techweld-metallografisk-analys-mikroskop