Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner är en av våra kärnprodukter.

När du kommer till oss med din idé kommer vi att genom egen projektledning konstruera, tillverka och även installera en färdig lösning.

Vi tillverkar både efter vår egen och våra kunders konstruktion. Vi har möjlighet både att tillverka i vår verkstad för att sedan leverera till våra kunder och att tillverka på plats hos kunden.

Det som har visat sig vara det mest kostnadseffektiva alternativet är prefabtillverkning i vår verkstad för slutmontage hos kund.

Vi tillverkar allt från entresolplan till maskinfundament.

Just nu utför vi byggsmidde i liten skala, men när vi certifierat oss för SS-EN 1090 är vi inställda på att utöka detta område. Vår utökade certifiering är planerad till hösten 2019.